Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

694

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 32. schůze 20. června 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1787, 1788, 1823-1825/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) návrhu poslanců J. Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb.,

2) návrhu poslance P. Severy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.,

4) návrhu poslanců M. Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,

5) návrhu poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Josef Effenberger v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP