Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1843

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra obrany Viléma Holáně

ve věci ukončení činnosti a. s. Moravské břidlicové doly (MBD) ve vojenském újezdu Libavá

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na ministra obrany Viléma Holáně. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 22. června 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha


RNDr. Vilém Holáň

ministr obrany ČR

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás formou interpelace s několika dotazy, které by měly ozřejmit situaci kolem ukončení činnosti akciové společnosti Moravské břidlicové doly (MBD) ve vojenském újezdu Libavá. Tato likvidace břidlicového dolu byla provedena v zájmu Ministerstva obrany.

1) Výkup majetku MBD, as. byl proveden z rozpočtu MO z rozpočtové položky určené k výkupu soukromých majetků vzniklých na území vojenských újezdů a ve vojenských objektech, v důsledku uplatnění restitučních zákonů a zákona o půdě.

Který z těchto zákonů dává možnost zaplatit z výše uvedené rozpočtové položky oněch 74 mil Kč, když majetek MBD as. nevznikl podle žádného ze jmenovaných zákonů?

2) Jeden z důvodů uzavření dolu byla výstavba Pokusné dělostřelecké střelnice. V blízkém okolí důlního díla se nachází další dva Armádou ČR trvale užívané objekty.

Budou tyto objekty rovněž zlikvidovány? Od kdy bude zahájen provoz nové Pokusné dělostřelecké střelnice a jak často bude využívána?

3) MBD as. zahájila ve vojenském újezdu Libavá svou činnost v roce 1991 se souhlasem Vojenské správy. Během třech let proinvestovala 74 mil Kč. Jedním z argumentačních důvodů uváděných pro uzavření důlního díla Jan je to, že zákon 169/1949 Sb. o vojenských újezdech jiné než státní vlastnictví na území vojenských újezdů nepřipouští.

Trvá Ministerstvo obrany na tomto důvodu k ukončení činnosti MBD as. ve vojenském újezdu Libavá?

4) Jeden z údajných důvodů k ukončení činnosti MBD as. na vojenském újezdu byla také finanční situace MBD as., přičemž z šetření MO ČR vyplynula jako jediná reálná možnost vykoupení majetku této as. státem.

Proč MO ČR neodpovědělo na zájem českých firem na odkup dolu a zaplacení všech pohledávek?

Děkuji předem za Vaši odpověď.

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec
 Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP