Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1781

Otázka

poslankyně Hany Orgoníkové

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

ve věci kontroly restitučních řízeni na Pozemkovém úřadě v Semilech

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslankyně Hany Orgoníkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 3. července 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

POSLANEC

POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Žádost a dotaz

Ing. Hany Orgoníkové

na ministra zemědělství Ing. Josefa Luxe
 Ing. Hana Orgoníková

V Praze dne 27. 6. 1995

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENT ČR

POSLANECKÝ KLUB ČSSD

 V Praze dne 27. 6. 1995

Vážený pane ministře,

jak jsem byla informována, byla v březnu letošního roku provedena Vaším ministerstvem kontrola na Pozemkovém úřadu v Semilech, která se zabývala kontrolou restitučních řízení, mimo jiné i případem Walderode.

Žádám Vás zdvořile, aby mi byla zaslána zpráva z této kontroly včetně závěrů a případných opatření, která z kontroly vyplynula.

Současně vznáším dotaz, zda pan Karel Des Fours Walderode bude vracet 89 ha lesa, které mu byly PÚ v Semilech předány, případně sdělení, jaké je Vaše stanovisko k tomuto případu.

Děkuji

 Ing. Hana Orgoníková
 poslankyně PSP ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP