Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1780 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Jiřího Hájka

na ministra obrany Viléma Holáně

ve věci potřeb vojáků základní služby v Armádě České republiky

Ministr obrany Vilém Holáň zaslal odpověď na interpelaci poslance Jiřího Hájka dopisem ze dne 30. června 1995.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám Poslanecké sněmovně odpověď ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Jiřího Hájka. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 12. července 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

MINISTR OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

RNDr. Vilém HOLÁŇ

Č.j. 8628-5

 V Praze dne 30. června 1995

Vážený pane poslanče,

prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu PhDr. Milana Uhdeho jsem obdržel Vaši interpelaci, která je rozdělena do dvou bodů, k nímž Vám sděluji:

K bodu 1

Zabezpečení vojáků v základní (náhradní) službě a vojáků povolaných na vojenské cvičení je upraveno příslušnými normami. Jejich dodržování je průběžně kontrolováno.

Stravování se vojákům poskytuje ode dne prezentace u útvaru a tento nárok jim zaniká následujícím dnem po propuštění z vojenské činné služby. Vojákům se stravování zabezpečuje v hodnotě stravní. dávky, jejichž peněžitá hodnota na osobu a den od 1.1.1995 je 56,30 Kč. Současně platný limit (56,30 Kč) zabezpečuje zdravotnické požadavky kladené na výživu vojáka.

Pokud vojenská správa nemůže zabezpečit vojákovi výdej teplé stravy (např. při odeslání na služební cestu, při udělení volna k opuštění posádky, po dobu dovolené apod.), vydá vojákovi studenou stravu, avšak jen na jeden den a v ostatních případech mu vyplatí peněžitou náhradu za nedodanou stravu ve výši 56,30 Kč na osobu a den. Při odeslání na služební cestu, kdy se voják musí stravovat v civilních stravovacích zařízeních náleží vojákovi ještě příplatek k peněžité náhradě ve výši 38,- Kč na osobu a den. V tomto případě je vojákovi na den k zabezpečení stravování vyplaceno celkem 94,30 Kč.

Vojákům bydlícím v místě posádky náleží naturální stravování, taktéž po celý den. Podle objednávek od velitelů jednotek je jim připravena buď teplá strava, nebo je vydána studená strava, anebo jim může být vyplacena peněžitá náhrada.

K náležitostem vojáků patří. rovněž prostředky osobní hygieny, včetně toaletního papíru. Doplňkový prodej v tzv. "ARMÁCH" je v současné době u útvarů organizován smluvně s podnikatelskými subjekty. Tyto vedou veškerý sortiment, vycházející z přání zákazníků, t. j. vojáků, mimo alkoholických nápojů. Ze strany velitelů na tento prodej nejsou vážnější připomínky.

Provedeným šetřením v roce 1994 bylo zjištěno 5 případů obdobných nedostatků. Vůči vojákům z povolání, odpovědným za prokázané nedostatky, byly v jednotlivých případech vyvozeny kázeňské a finanční sankce, včetně odvolání z funkcí a předání věcí k trestně-právnímu řízení.

Vzhledem k tomu, že v interpelaci není uveden konkrétní vojenský útvar, není možné vyšetřit uváděné skutečnosti a zabezpečit odstranění těchto nedostatků.

Pokud jsou známy konkrétní případy, je potřeba je neprodleně oznámit k prošetření a zjednání nápravy.

K bodu 2

Příslušným funkcionářům Ministerstva obrany jsem uložil posoudit míru odpovědnosti jednotlivých pracovníků za vznik nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ.

Vzhledem k tomu, že šetření v této věci není dosud uzavřeno, nemohu Vám sdělit bližší podrobnosti.

S pozdravem

Vilém Holáň

Vážený pan

JUDr. Jiří HÁJEK

poslanec Poslanecké sněmovny

Parlamentu

Praha



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP