Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1708

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje

zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1564)

Rozpočtový výbor a hospodářský výbor projednaly ve svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (tisk 1564).

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas.

V Praze dne 4. května 1995


Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Pavel ŠAFAŘÍK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Josef HOLUB v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru


Návrhy nezařazené do společné zprávy k tisku 1564

1. V § 18 odst. 2. písm. c) se slovo "statutem" nahrazuje slovem "rozpočtem".

rozpočtový výbor

2. V § 19 se za slovo "činností" vkládají slova ",včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů,".

rozpočtový výbor

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP