Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1688

INTERPELACE

poslance Jiřího Hájka

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

ve věci úpadku podniku BH - Pletárny a sociálního dopadu této skutečnosti na obyvatelstvo regionu

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Hájka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 28. dubna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

JUDr. Jiří Hájek

poslanec

Doručovací adresa:

Vajgar 578/III

Jindřichův Hradec, 377 04

Telefon: (0331) 21 543

Poslanecký klub KSČM

Sněmovní 4

Praha 1 - Malá strana

118 26

Tel.: 02 24592438

24592465

Ing. Jiří Skalický,

ministr

Ministerstvo pro správu

národního majetku a jeho

privatizaci

Praha

Jindřichův Hradec,

Věc:

Interpelace.

Pane ministře,

vláda, kterou reprezentujete, s oblibou vydává za jedno z měřítek úspěšností své politiky tzv. sociální smír. Nedávno jsem v polemice s panem předsedou vlády na stránkách Jihočeských listů vyslovil názor, že tzv. sociální smír není ničím jiným než časovanou bombou. Opakovaně jsem také vyslovil názor, že nízká míra nezaměstnanosti je vládou uměle udržována, což nebude možné do nekonečna.

Pokud by se Vám má následující interpelace zdála v rozporu s touto tezí, je to rozpor pouze zdánlivý.

Je mi zcela zřejmé, že není možné trvale udržovat neproduktivní výrobu. Každý likvidovaný podnik je však třeba posuzovat zcela individuálně. Takový je případ i bývalé MODETY Nová Včelnice v okrese Jindřichův Hradec, nyní, po privatizaci, BH - Pletáren. Z hlediska národního hospodářství jde o podnik jistě zanedbatelný. Ne tak 2 hlediska politiky zaměstnanosti v místě samotném. Podnik zaměstnával ženy z poměrně širokého okolí, které nyní budou zcela bez možnosti zaměstnání. Za bývalého vedení, odvolaného, jak jinak, než pro jeho spojení s komunistickou stranou, šlo o podnik poměrně slušně prosperující, dodávající na trh za jímavé výrobky běžnému spotřebiteli cenově dostupné.

Po privatizaci, kdy podnik přešel do soukromého vlastnictví restituentů, jejichž zájmy zastupuje již zmíněná firma BH - Pletárny, je podnik v úpadku, jsou hromadně propuštěni zaměstnanci a to zcela bez ohledu na zákoník práce. Není respektována ani ochrana žen pečující o děti do tří let věku. Vím o čem mluvím, neboť jsem měl tyto výpovědi v rukou. Podnik nemá zajištěn výrobní program a jeho majitelé jej podle všech náznaků hodlají prodat. Tím podávají další důkaz nepravdivosti, že pouze soukromé vlastnictví je zárukou prosperity. Zatím v řadě případů, které znám, posloužila privatizace k prodeji zprivatizovaného majetku a zbohatnutí několika jednotlivců.

Mé otázky, pane ministře, zní:

Podle jakých kriterií ministerstvo rozhodovalo o privatizačním projektu, na základě kterého byl podnik privatizován vydáním tzv. oprávněným osobám, které, jak jsem byl informován, až dosud nevyrovnaly své závazky vůči Fondu národního majetku.

Druhá má otázka se týká způsobu, jakým budou za jištěny pohledávky státu za nynějšími majiteli podniku, kteří jej hodlají prodat, ačkoliv jej dosud řádně nezaplatili.

Připadá mi nemravné, když na neodpovědnost státních úřadníků na všech úrovních řízení a celospolečenské ztráty vzniklé v rámci tzv. privatizace, doplácejí obyčejní lidé, kteří ztrácí možnost obživy vlastní prací, aniž mají jinou, na kterých se šetří omezováním výdajů ve zdravotnictví, školství, na důchodech, přídavcích na děti a jinde. Lidé, jejichž životní úroveň ve většině případů klesla hluhoku po úroveň té, které dosahovali za minulého režimu, kdy možná jejich životní úroveň zaostávala za vyspělým světem v kvalitě, ale kvantitativně se mu blížila jak v předmětech běžné, tak i dlouhodobé spotřeby.

Připadá mi nemravné, činí-li to vláda, která ne jenom není schopna zabránit velkým daňovým únikům a finančním podvodům, ale chybí ji i vůle tak učinit.

Jiří Hájek

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP