Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1569

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1564), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 2. března 1995 svým usnesením č. 499 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/ 1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 6. března 1995

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP