Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1544

INTERPELACE

poslance Dalibora Štambery

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

ve věci prošetření privatizace části nemocnice "Sanatorium" a dětského zdravotního střediska v Šumperku

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Dalibora Štambery na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 24. února 1995

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Poslanecký klub

Českomoravské unie středu

110 00 Praha 1, Sněmovní 4

Vážený pan

Ing. Jiří Skalický

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Praha

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 V Praze dne 22. 2. 1995

Vážený pane ministře,

v rámci mých poslaneckých aktivit se na mne obrátil pan MUDr. Zdeněk Štěpán s prosbou o prošetření privatizace části nemocnice "Sanatorium" a dětského zdravotního střediska v Šumperku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné skutečnosti naznačující možnost porušení pravidel privatizace ve zdravotnictví, které by zpochybňovaly celý proces, Vás žádám o prošetření.Věc jsem konsultoval i na Ministerstvu zdravotnictví, kde jsem však byl vzhledem k odsouhlasení uvedených projektů odkázán na Váš resort.

Podněty pana MUDr. Zdeňka Štěpána jsou součástí této interpelace.

Příloha:

dopis MUDr. Zdeňka Štěpána

 MUDr. Dalibor Štambera
 PS PČR
 ČMUSSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP