Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1539

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci územního plánu VÚC Jeseníky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. února 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás v souvislosti s usnesením vlády z prvního listopadového zasedání v loňském roce.

Tehdy vláda přijala Návrh územního plánu VÚC Jeseníky, který předkládal ministr hospodářství ČR Karel Dyba. Schválený návrh jen minimálně zohledňuje změny, které nastaly po roce 1989.

Návrh územního plánu totiž zcela ignoruje zákon 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Podle části III, § 14, podléhá územně plánovací dokumentace schvalovací proceduře podle tohoto zákona.

Z výše uvedených důvodů a na základě informací z tohoto regionu Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

1) Je si vláda ČR vědoma, že nedodržením procedury EIA dle zákona 244/1992 Sb., a to již se nebo bez souhlasu MŽP ve věci retroaktivity zákona, porušuje právní řád ČR?

2) Na základě čeho tehdy vláda ČR hodnotila ekologickou únosnost území před doporučením další hospodářsky zaměřené velkovýstavby?

Doporučuji, aby byl územní plán přepracován a směrován na dlouhodobější perspektivu trvale udržitelného vývoje. V daném případě to v podstatě znamená rekonstrukci chátrající hospodářské a rekreační kapacity v obnovené a udržované ekologicky stabilní krajině.

Děkuji za pochopení mé interpelace a za Vaši odpověď.

V Praze dne 20. 2. 1995

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec
 Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP