Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1537

INTERPELACE

poslanců Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci týdenních svodek od BIS

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. února 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

INTERPELACE

na

váženého pana

Václava Klause

od poslanců pana

Jaroslava Vlčka

předsedy Strany zelených

a

pana

Pavla Seifera

člena poslaneckého klubu

České strany sociálně demokratické

 V Praze 20. 2. 1995

Vážený pane premiére,

denní tisk uveřejnil informaci, že jste adresátem týdenních svodek od BIS. V této souvislosti pokládáme několik otázek.

1. a) Byla to nabídka pana Stanislava Devátého Vaší osobě?

1. b) Bylo to úkolování BIS Vaší osobou, či širším grémiem, např. členů vlády ČR.

1. c) Jaký orgán, kdy a kolik osob rozhodlo, že pouze Vy bude dostávat týdenní svodky BIS?

2. Domníváte se, že charakter práce i činnosti BIS umožňuje týden co týden podávat závažné informace ze své oblasti činnosti?

3. Domníváte se, že svodky MV ČR, které nepochybně dostáváte denně, a které se týkají závažných kriminálních případů, jakými jsou loupežná přepadení, vraždy, nejasná úmrtí, velké požáry, podezření z organizované trestné činnosti atd., jsou v některých případech překrývající se se svodkami BIS?

3. a) Zažádal jste někdy v případě překryvu případů nebo v případu podle Vás závažném o podrobnější informace od pana ministra Rumla či od pana ředitele Devátého či od jiného ředitele tajné služby?

4. Domníváte se, že organizační spojení UZISu s MV ČR, vojenských zpravodajských služeb s MO ČR a BISu s vládou ČR a kontrolním orgánem Parlamentu ČR jsou systémově správná a postačující pro jejich efektivnost a tím i, že jsou tyto služby užitečné České republice?

5. Konzultoval s Vámi někdy některý člen vlády věc, kterou chtěl doplnit informacemi od BIS?

6. Nesetkal jste se někdy během svých zahraničních cest či přijetí zahraničních hostů s konstatováními, která mohou znamenat únik informací z našich bezpečnostních složek či, že tyto informace mohly být získány jinými tajnými službami?

7. Podle jakých kritérií posuzujete Vy osobně a vláda. ČR hodnocení extrémistických projevů?

Splňují tato Vaše kritéria Hnutí duha, Greenpeace, Děti země a další uvedené organizace v seznamu BIS?

S pozdravem

RNDr. Jaroslav VlčekMgr. Pavel Seifer
poslanec Parlamentu ČRposlanec Parlamentu ČR
předseda Strany zelených člen ČSSDSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP