Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1522

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

ve věci privatizace Tiskařských závodů s. p., zejména jejich provozu TO v Čelakovicích

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Tomáše Štěrby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 17. února 1995

v. z. Jan Kasal v. r.

Příloha

Vážený pan

Ing. Jiří Skalický

ministr vlády ČR

Ministerstvo pro správu národního majetku

a jeho privatizaci

 V Praze dne 9. 2. 1995

Vážený pane ministře,

jsem přesvědčen o tom, že tiskařský průmysl je průmyslovým odvětvím, které má značný politický a společenský význam. Z tohoto důvodu se domnívám, že je v zájmu celé společnosti, aby proběhla co nejrychleji privatizace tiskáren a jiných poligrafických závodů.

Donesly se mi určité informace, týkající se privatizace Tiskařských závodů s. p., zejména jejich provozu 70, Čelakovice. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k privatizaci tohoto konkrétního provozu, obracím se na Vás s touto interpelací a žádám, aby mi byla poskytnuta informace o současném stavu privatizace Tiskařských závodů s. p. jako takových se zaměřením na jejich provoz 70 v Čelakovicích.

Ing. Tomáš Štěrba

poslanec PS PČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP