Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1520

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelací poslance Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. února 1995

v. z., Jan Kasal v. r.

Příloha

Vážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády

České republiky

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 V Praze 9. 2. 1995

Vážený pane premiére,

v uplynulých dnech předložily tři poslanecké kluby v Parlamentu České republiky vlastní návrhy zákonů o referendu. Jedná se konkrétně o návrhy klubu Českomoravské unie středu, Levého bloku a České strany sociálně demokratické.

Tyto kluby sice nedisponují v Poslanecké sněmovně většinou, avšak souběh těchto návrhů svědčí o tom, že potřebu právně upravit otázku lidového hlasování, o němž se zmiňuje i námi přijatá ústava, má značnou podporu. Ostatně také někteří politici z jiných stran, vládní představitelé a také Vy sám osobně, se vyjadřují, že např. přirozená podpora občanů této země vstupu do Evropské unie by měla být potvrzena referendem.

Z těchto důvodů žádám, vážený pane premiére, formou interpelace o vyjádření vlády, zda uvažuje o předložení vlastního návrhu zákona o referendu, případně zda hodlá využít již zmíněné návrhy třech poslaneckých klubů.

Vzhledem k tomu, že naše republika hodlá v dohledné době podat členskou přihlášku do Evropské unie, chtěl bych vznést dotaz, zda vláda chce otázku rozhodnutí o vstupu podle standardních evropských přístupů skutečně rozhodovat či konzultovat referendem, případně které okruhy otázek vláda vidí jako možné pro rozhodování tímto způsobem.

Odpověď na tyto otázky zcela určitě může přispět k tomu, abychom také v Poslanecké sněmovně podnikly kroky, které ve shodě s vládou přispějí k přípravě na naše zapojení do celoevropských struktur.

Děkuji za Vaši odpověď

 Ing. Tomáš Štěrba
 poslanec ČMUS
 PS PČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP