Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1448

Otázka

poslance Jaroslava Vlčka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci vypracování koncepce dozorových, kontrolních a inspekčních orgánů v České republice

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 25. ledna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo vlády,

po více než půl roce se na Vás obracím s dotazem, jaká koncepce byla vypracována ve věci dozorových kontrolních a inspekčních orgánů v České republice. V odpovědi na moji přeckhozí interpelaci v této věci z 26. dubna 1994, zaslané ministrem vlády Igorem Němcem /z Vašeho pověření/, bylo mj. konstatováno "Jedná se však o to, abychom s vaničkou nevylili i dítě, a proto se snažíme o analýzu těchto orgánů z řady hledisek, z nichž první je účinnost takových orgánů. " Dále byl přiložen seznam celkem 19 specializovaných kontrolních, inspekčních a dozorových orgánů ČR (SKIDO) z roku 1992. Prosím Vás tímto také o aktuální stav roku 1995.

Dále se ptám, zda byla činnost výše uvedených orgánů v roce 1994 dostatečně analyzována a zda je do budoucna plánováno zachování jednotlivých inspekcí pod vedením jednotlivých ministerstev nebo zda se počítá s jejich převedením pod NKÚ či jiný samostatný kontrolní orgán.

Dále - jaké budou pravomoce vznikajících soukromých subjektů tohoto zaměření a jejich vztah ke stejným či podobným subjektům ve státní správě.

Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem

V Praze 23. 1. 1995

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec PS Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP