Parlament České republiky,

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1447

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci revokace usnesení vlády ČSR č. 169/1971

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 25. ledna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo vlády,

k přednesení této interpelace jsem byl zmocněn zastupitelstvem města Přerova. Zároveň upozorňuji, že shodné či obdobné stanovisko vyjádřilo zastupitelstvo města Olomouce, zastupitelstvo města Kroměříže, zastupitelstvo města Uherský Ostroh, zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou, rada města Ostravy, rada města Zlína, rada města Bohumína, rada obce Lanžhot a zástupci některých dalších městských a obecních úřadů

Dotčené obce a města žádají o revokaci (zrušení) usnesení vlády ČSR č. 2169/1971, protože nesouhlasí s vedením trasy průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe korytem řeky a tím ani s ochranou území, která vyplývá z tzv. "říční varianty". Takové řešení by přineslo řadu negativních ekologických i územních vlivů. Kromě toho výstavba v dotčených městech a obcích je silně omezena díky územní ochraně této varianty.

Jednání ohledně zrušení výše uvedeného vládního usnesení se táhnou od září roku 1992, tedy od ustanovení Vaší vlády. Není-li vládní stanovisko k usnesení z doby komunistické normalizace a doby gigantických staveb socialismu souhlasné, žádám tedy o přehodnocení tohoto pozůstatku minulé éry.

S pozdravem

V Praze dne 23. 1. 1995

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec
 Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP