Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1446

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci související s vydáváním, popřípadě odnímáním cestovních dokladů občanům České republiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 25.ledna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Jiří Ruml

ministr vnitra ČR

prostřednictvím pana Milana Uhdeho

předsedy poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci související s vydáváním popř. odjímáním cestovních dokladů občanům ČR.

Obrátili se na mne jako na poslance, občané s prosbou o zjednání nápravy v následující věci. V létě 1994 se tito občané zúčastnili zahraničního zájezdu. Tohoto se také účastnil občan, jehož chování během pobytu vykazovalo známky pravděpodobně nějaké duševní choroby. Jelikož došlo k incidentu, při kterém musela zasahovat i policie, byl pobyt zbytku občanů značně narušen a museli opustit zemi. Došlo tak k poškození kreditu ČR. Podle názorů občanů je dosti nepravděpodobné, aby byla tato osoba způsobilá i právním úkonům.

Je mi známo, že vydávání a odnímání cestovních dokladů upravuje zákon 216/1991 Sb., bohužel tento neřeší některé detaily, které ovšem mohou být dosti závažné.

Prosím Vás tedy o odpověď na následující dotazy.

1) Jakým způsobem kontrolují orgány vydávající cestovní doklady, způsobilost k právním úkonům.

2) Zda existuje možnost odebrání cestovního dokladu osobě, která se stane nezpůsobilou k právním úkonům teprve po jeho získání.

3) Zda je legislativně upraveno cestování osob nezpůsobilým k právním úkonům (např. zda musí mít doprovod).

Děkuji předem za pochopení mé interpelace a za Vaši odpověď .

V Praze 23. 1. 1995

 RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec PS Parlamentu ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP