Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1378

INTERPELACE

poslance Josefa Valenty

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

ve věci nevhodných dvojjazyčných map pro české školy

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Josefa Valenty na ministra školství, mládeže a tělovýchov Ivana Pilipa. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 2. prosince 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
 Vážený pan
 Ivan Pilip
 ministr školství,mládeže a
 tělovýchovy

 V Praze dne 1. 11. 1994

INTERPELACE

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa, týkající se nevhodných dvojjazyčných map pro České školy.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s interpelací, navazující na Vaší odpověď, zveřejněnou i v tisku dr. Jaroslavu Novákovi, ohledně stahování dvojjazyčných map ze škol, jako nevhodných, budí sice jisté uspokojení, ovšem jelikož je všeobecně znám fakt, že převahou počtu poslanců vládní koalice, které jste i Vy sám členem, bude vaše odpověď přijata jako uspokojivá, dovoluji si v rámci interpelace vznést tyto dotazy:

Kdo nese za objednávku těchto nevhodných map u brněnské agentury Duha mapy odpovědnost jmenovitě?

Jaká byla finanční ztráta ministerstva školství na této transakci?

Jaké byly vyvozeny důsledky,respektive postih odpovědných pracovníků?

Je jasné, že za tuto objednávku nese jistě někdo odpovědnost a že tyto mapy alespoň viděl, nežli objednávku provedl. Těžko si lze představit, že takováto rozsáhlá a finančně jistě nákladná operace, byla provedena "telefonicky a od stolu".

Můj poslední dotaz je tento a vyplývá z celé záležitosti:

Proč byly výše uvedené nevhodné dvojjazyčné mapy objednány zrovna u výše uvedené agentury?

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem

 Josef Valenta
 poslanec PS P ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP