Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1373

INTERPELACE

poslance Josefa Valenty

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci udržení Letecké záchranné služby v Havlíčkově Brodě

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Josefa Valenty na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 2. prosince 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
 Vážený pan premiér
 doc.ing.Václav Klaus
 předseda vlády ČR

 V Praze dne 29.11.1994

INTERPELACE

na předsedu vlády České republiky doc. ing.Václava Klause ve věci udržení Záchranné letecké služby v Havlíčkově Brodě.

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s naléhavou interpelací ohledně Letecké záchranné služby v Havlíčkově Brodě. Je faktem, že nebude-li do konce roku 1994 podepsána smlouva mezi Ministerstvem národní obrany a Ministerstvem zdravotnictví, LZS v Havlíčkově Brodě zanikne.

Jak prošlo i tiskem ministr L.Rubáš již dal veřejně najevo stanovisko, že je pro zrušení LZS v Havlíčkově Brodě. Zajištění této služby má převzít LZS Jihlava.

Pokud jsem dobře informován, armáda se nijak proti provozování LZS nestaví a je ochotna ji v Havlíčkově Brodě nadále provozovat. Navíc je samozřejmé, že tímto vzniká pro armádu i možnost odlétání nutných letových hodin pro piloty. Je značný rozdíl mezi cenou letové hodiny armády a soukromé LZS. Je jasné, že letová hodina armády přijde daňové poplatníky levněji.

K těmto faktům se již vyjádřili i odborníci na stránkách tisku. Není je tedy nutno rozvádět.

Na vybudování LZS v Havlíčkově Brodě se nezanedbatelnou měrou podíleli, jako sponzoři soukromí podnikatelé. I tito lidé jsou dnes touto situací roztrpčeni. Každému občanovi Havlíčkova Brodu i okolních obcí je dnes jasné, že zrušením LZS v Havlíčkově Brodě se prodlouží doba rychlé pomoci o minimálně 10 minut /a to skutečně minimálně/ v kritických okamžicích, kdy otázka života či smrti závisí na minutách a sekundách, je takové oddálení pomoci bez nadsázky, hazardováním s lidskými životy. A to vše za souhlasu ministra zdravotnictví ČR MUDr. L. Rubáše.

Jisté chápete, že v očích veřejnosti je toto jasným krokem zpět do minulosti.

Žádám Vás, pane premiére, abyste věnoval celé této záležitosti zvýšenou pozornost, neboť dle mého názoru /a nejen mého/ se zde jedná o prosazení zájmů soukromé LZS Jihlava,což je pozadím vlastně celé likvidace LZS v Havlíčkově Brodě.

Jsem přesvědčen, že ministr Rubáš tyto cíle podporuje a právě proto interpeluji Vás, neboť po vyjádřeních pana ministra mám za to, že obracet se na něj nemá již žádný význam.

Pro doplnění bych rád uvedl na adresu pana ministra Rubáše, že právě takovéto praktiky jsou pro většinu obyvatel nepřijatelné a že v každé vyspělé zemi se Letecká záchranná služba spíše rozrůstá a její rychlost zásahu zkracuje. Je absurditou, že právě u nás má dojít k opaku.

Děkuji za Vaši odpověď.

 Josef Valenta
 poslanec Parlamentu ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP