Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1256

INTERPELACE

poslance Milana Loukoty

na ministra hospodářství Karla Dybu

ve věci Radia Sprint se sídlem v Ostravě

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Milana Loukoty na ministra hospodářství Karla Dybu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU-REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Sněmovní 4

118 26 Praha Malá Strana

v Praze 18. října 1994

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás interpelovat ve věci Radia Sprint se sídlem v Ostravě.

Před nedávnem členové státní letecké inspekce prověřovali, zda může vysílání soukromých rozhlasových stanic Orion a Sprint rušit navigační a přistávací systémy letadel přistávajících na letišti Mošnov. Prověrka měla prokázat, zda frekvence 103,6 FM Radia Orion při kombinaci s frekvencí 107,3 FM Českého rozhlasu Ostrava a kmitočet Radia Sprint 98,3 FM vysílaný společně s 91 FM Radia Frekvence 1, mohou za určitých podmínek způsobit potíže letounům dosedajícím v Mošnově. Výsledky měření se mají porovnat s pozemním měřením Českého telekomunikačního úřadu a ten má rozhodnout, kterým stanicím kmitočty zůstanou. Již dnes se proslýchá, že Orionu zůstane frekvence 103,9 FM a navíc nový kmitočet 96,4 FM. Frekvence 1 má nadále vysílat na 91 FM a Český rozhlas Ostrava na 107,3 FM, přičemž o frekvenci 98,3 FM Radia Sprint se nadále jedná.

Vážený pane ministře, i když to z uvedeného přímo nevyplývá, mám vážné obavy, zda celá akce nemá politický podtext. Je totiž všeobecně známo, že Radio Sprint jako jediné, nejenom v Ostravském regionu, ale i v celé republice, poskytlo několikrát prostor naší politické straně a přímo našemu předsedovi Dr. M. Sládkovi. Proto se domnívám, že jsou Radiu Sprint nyní činěna příkoří se snahou pokud ne přímo odebrat vysílací frekvenci, alespoň jej poškodit. Proto Vás žádám, vážený pane ministře, abyste celou záležitost nechal prošetřit a o výsledcích mě informoval.

S pozdravem

Milan Loukota

poslanec PSP ČR

Vážený pan

Karel Dyba

ministr hospodářství ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP