Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1146

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. (tisk 1000)

Ústavně právní výbor a hospodářský výbor projednaly ve svých schůzích v červnu 1994 vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., (tisk 1000), a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu aby předložený vládní návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K části třetí § 7

§ 7 zní:

"§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1994."

V Praze dne 16. září 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ
předseda ústavně právního výboru
zpravodajka ústavně právního výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ
předseda a zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP