Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1143

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky (tisk 1040)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích v srpnu 1994 vládní návrh zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky.

Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby shora uvedený vládní návrh schválila s těmito změnami:

K Čl. I:

Bod 1. zní:

"1. V § 71 odst. 5 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč" a částka "700 Kč" se nahrazuje částkou "800 Kč".".

Dosavadní bod 1. a 2. se označí jako bod 2. a 3.

K Čl. II:

Čl. II zní:

"Čl. II

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona 308/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 24 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč" a částka "700 Kč" se nahrazuje částkou "800 Kč"."

Dosavadní články II. až VII. se označí jako články III. až VIII.

V Praze dne 2. září 1994

MUDr. Martin SYKA v.r.
Václav KRÁSA v.r.
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
Ing. Tomáš JEŽEK v.r.
Ing. Pavel ŠAFAŘÍK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP