Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1130

Otázka

poslance Tomáše Štěrby

na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece

ve věci našich zahraničních krajanů

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Tomáše Štěrby na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 2. září 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Josef Zielenec

Ministr zahraničních věcí

České republiky

Prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 V Praze dne 16. 8. 1994

Vážený pane ministře,

děkuji Vám za Vaši odpověď na můj dopis ze dne 2. 5. 1994 č. j. 276.810/94 - OKNS. Jsem nucen konstatovat, že nevystihuje zcela obsah mého dotazu.

Jako základní argument mohu uvést určitou vnitřní disproporci Vaší odpovědi, která spočívá v tom, že na jedné straně konstatujete občanský charakter českého státu, a to i ve vztahu k našim krajanům žijícím v zahraničí. Nepochybně i tito lidé, pokud chtějí získat právo trvalého pobytu na území České republiky, musí respektovat naše právní předpisy. Na druhé straně mne však ujišťujete, že i přes tyto skutečnosti je nutný zvláštní přístup k cizincům - krajanům. Zbytek Vaší odpovědi však nekoresponduje se zásadou uváděnou na druhém místě. Snad nejmarkantnějším důkazem je skutečnost, že doposud nebyla vyřešena negativní a dá se říci, že vůči zahraničním krajanům i nedůstojná situace při poskytování trvalého pobytu. Ve své odpovědi zcela pomíjíte skutkový vztah, kdy zahraniční krajan sice má zájem o přesídlení do České republiky, avšak chce, anebo si musí zachovat stávající státní občanství.

Pokud tedy skutečně došlo k jednáním mezi Vaším ministerstvem a ministerstvem vnitra, nebyla právě této otázce věnována podle mého názoru dostatečná pozornost.

Pokud se týká stanovení kritérií pro poskytování obdobných víz, je celá věc skutečně zcela na bedrech MZV a MV a jsem neustále přesvědčen o tom, že iniciativa v této věci by měla vzejít ze strany Vašeho ministerstva. Souhlasím s Vámi, že bude nutné postupovat individuálně, ovšem i v této rovině je možné definovat určité obecné podmínky, které možnost individuálního rozhodování usnadní.

Domnívám se, že v těchto záležitostech jste s panem ministrem Rumlem zcela rovnocennými partnery a jsem přesvědčen o tom, že pan ministr Ruml žádnou iniciativu vyvinutou ve vyznačeném směru z Vaší strany neodmítne.

Ze všech uvedených důvodů Vás žádám o další informace týkající se jednání a iniciativ ministerstva zahraničních věcí v těchto záležitostech. Jedná se zejména o průběh a výsledky dalších jednání s ministerstvem vnitra. Vy sám ve své odpovědi vyzýváte k tomu, abych tyto záležitosti ventiloval v parlamentní Komisi pro spolupráci s krajany. Mohu Vás informovat o tom, že sám vyvinu veškerou iniciativu směřující k tomu, aby při nejbližší příležitosti byla tato problematika v komisí projednána. Sám si jistě uvědomujete, že v této komisi nelze dospět ke konečnému vyřešení celé situace. Na základě výsledků tohoto projednání si Vás dovoluji již předem požádat o schůzku, ke které bych přizval právě i zástupce našich zahraničních krajanů.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 
ing. Tomáš Štěrba
 
poslanec PS P v R U


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP