Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1116

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra dopravy Jana Stráského

ve věci prodeje termínovaných jízdenek studentům v době prázdnin

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na ministra dopravy Jana Stráského. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha


Vážený pane ministře,

dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím dotazem - interpelací. V některých evropských zemích je o letních studentských prázdninách poměrně užitečný zvyk prodávat studentům poukaz na cesty dopravními prostředky uvnitř státu, tento poukaz umožňuje studentům i učňovské mládeži a nižších nákladů cestovat a tak i trávit své prázdniny.

Domnívám se, že by bylo potřebné, vzhledem k sociálnímu postavení studentů a učňů, o něčem podobném uvažovat i našich podmínkách. Termín 1. června až 1. srpna je určující - jednorázová platba např. 250, - Kč - 400, - Kč by mohla být pouze pro autobusové a vlakové spojení. Tak jak.o Vy i já jsem byl vášnivým turistou a jistě víte, že finančních prostředků nikdy nebylo nazbyt, zato příjemných chvil strávených "po vlastech českých" bylo dost. Věřím, že zájem Váš a Vašich spolupracovníků může v této věci cosi učinit.

Dovolím si na závěr jednu, ne zlou, invektivu domnívám se, že Vaše obliba v cigaretách "Start",je právě památku na tyto doby, které už dnes nejsou ani pravda.

S pozdravem

V Praze 17.8.1994

 RNDr. Jaroslav Vlček
 předseda Strany zelených
 Parlament České republiky, "Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP