Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1115

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

ve věci práva těžby nerostných surovin, které v procesu privatizace byly prodány soukromým firmám

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Věc:

Vážený pane ministře,

Touto interpelací Vás žádám o písemnou vyčerpávající informaci o převodu nerostných ložisek a práva těžby nerostných surovin (včetně kamenolomů), které v procesu privatizace byly prodány soukromým firmám, kde je významné procento zahraniční účasti.

Dále Vás žádám o aktuální informaci o privatizaci ložiska zlata v Mokrsku.

V Praze 17.8. 1994RNDr. Jaroslav Vlček
 předseda Strany zelených
 poslanec Parlamentu ČR

 00/947/94Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP