Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1112

INTERPELACE

poslance Milana Loukoty

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci personálního obsazování okresních úřadů

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Milana Loukoty na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

1112

 15. srpna 1994

Vážený pane předsedo vlády,

svojí interpelací se na Vás obracím ve věci personálního obsazování okresních úřadů, konkrétně mám na mysli bývalého přednosty Okresního úřadu v Pelhřimově Aleše Marečka, člena ODS, který byl 11. července 1994 vyšetřovatelem obviněn z trestního činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a o dva týdny později vzat do vazby, nebo se v rozporu se zákonem jménem okresního úřadu několikrát zaručil za úvěry pro společnost Jiko-Směr. Jelikož část úvěru firma nesplatila, byl ručitel - Okresní úřad Pelhřimov vyzván, aby za neplatící společnost uhradil dluh, který v současné době představuje více než 73 milionů Kč.

Vzhledem k výše uvedenému na Vás, vážený pane premiére, vznáším tyto dotazy: Jakým způsobem probíhá výběr osob na funkci přednosty okresního úřadu? Je zde hlavním kritériem stranická příslušnost, či se také hledí na občanskou a morální bezúhonnost? Pokud ano, nechce se mi věřit, že by u mnoha milionového defraudanta byly tyto vlastnosti až tak v pořádku. Dále mě zajímá kdo uhradí tento podvod? Bude se částka 73 milionů korun čerpat ze státního rozpočtu, tedy z kapes daňových poplatníků?

Jsem si vědom, vážený pane předsedo vlády, že bych svoji interpelaci měl spíše směřovat na ministra vnitra ČR, který je v personálním obsazování okresních úřadů plně kompetentní, avšak mimo funkce premiéra, jste též předseda Občanské demokratické strany, téže strany jejímž je, nebo byl členem i bývalý přednosta Okresního úřadu v Pelhřimově, Aleš Mareček. Proto se domnívám, že jste v této věci alespoň morálně povinován.

S pozdravem

 Milan Loukota
 poslanec PSP ČR

Vážený pan

Václav Klaus

předseda vlády ČR

 00/929/94Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP