Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1111

INTERPELACE

poslance Milana Loukoty

na ministra dopravy Jana Stráského

ve věci podivného hospodaření v Lokodepu Ústí nad Labem

Ve smyslu § $9 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Milana Loukoty na ministra dopravy Jana Stráského. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

1111


 15. srpna 1994

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás interpelovat ve věci podivného hospodaření v Lokodepu Ústí nad Labem.

V nedávné době zde došlo hrubou technologickou a pracovní nedbalosti k poškození elektrické lokomotivy nové řady, inv. číslo 163009-4. Konkrétně byly totálně zničeny dva trakční motory, každý o výkonu 900 kW, při vyčíslení škody cca 730 tis. Kč. Lokomotiva byla po běžné E - prohlídce vystavena do provozu na osobní dopravu, avšak zakrátko byla stažena zpět do depa Ústí nad Labem. Příčinou bylo, že oba trakční motory neměly založena uhlíky do komutátoru a tím i uvolněný silový přívod vysokého napětí. V důsledku toho se propálil komutátor a přívody, čímž vznikla výše uvedená škoda. To vše by byla zdánlivá "maličkost", pokud by ovšem přednosta LD Ústí n.L. celou záležitost nepřevedl z nákladů mimořádných do nákladů provozních.

Jistě chápete, vážený pane ministře, mé obavy z toho, zda tento případ je jediný. Proto Vás žádám, abyste tyto okolnosti nechal prošetřit a vyvodil z nich patřičné důsledky.

S pozdravem

 Milan Loukota
 poslanec PSP ČR

Vážený pan

Jan Stráský

ministr dopravy ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP