Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1105

INTERPELACE

poslance Milana Loukoty

na ministra obrany Antonína Baudyše

ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 8. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

 4. srpna

Vážený pane ministře,

dovoluji si tímto reagovat na Vaši odpověď na moji interpelaci, čj. 5596-5, ze dne 12. července 1 994.

Na první otázku, kterou jsem na Vás vznesl jste mi odpověděl beze zbytku a já Vám za ní děkuji. S lítostí však musím konstatovat, že jste asi druhou otázku plně nepochopil, v každém případě jste mi na ni neodpověděl tak, jak jsem očekával. Je jistě chvályhodné, že jste nechal odstranit všechny reklamy sponzorů z provozované letecké techniky, avšak toto nařízení postihlo především pouze mechaniky a techniky letounů, kteří na čísi příkaz ve svém volném čase vytvářeli výše zmíněné reklamy a později je museli odstranit.

Proto si dovoluji, vážený pane ministře, zopakovat svůj druhý dotaz a ještě jej doplnit: Na čí rozkaz, či příkaz, byla provozovaná letecká technika opatřena reklamou a jak na této reklamě byla ona osoba zainteresována, tím mám na mysli případnou provizi.

Na závěr si, vážený pane ministře, dovolím malou poznámku, pokud hodláte prověřovat chování jednotlivých příslušníků letectva, měl byste se zaměřit především na chování těch nejvyšších důstojníků letectva, kteří byli II. air show přítomni. Například, inspektor letectva a PVO AČR gen. mjr. Štrubl svým chováním (incident s vojákem základní služby, který byl pověřen strážní službou na stojánce) spíše připomínal carského oficíra, než vysokého důstojníka AČR.

S pozdravem

 Milan Loukota
 poslanec PSP ČR

Vážený pan

Antonín Baudyš

Ministr obrany ČR

 00/89/94
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP