Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1061

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. (tisk 957)

Rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích shora uvedený vládní návrh zákona.

Výbory doporučují předložený vládní návrh schválit s těmito úpravami:

K čl. I

K bodu 7

Slova "provozovatelé silničních motorových vozidel" nahradit slovy "držitelé vozidla".

K čl. III

K bodu 8

Začátek bodu zní: "V § 7 odst. 2 se slova "10 000 Kčs" nahrazují slovy "40 000 Kč".

K bodu 18

"II) Sazby poplatků za malé zdroje znečišťování" v Kč/rok

Palivo
rozmezí sazeb Kč
0 - 50 kW
50 - 100 kW
100 - 200 kW
koks, dřevo, zemní plyn svítiplym, petrolej,

topný olej s obsahem

síry so 0,30%


0

0

0
topné oleje do 1% S
400 - 800
800 - 1250
1250 - 1700
lehký topný olej
700 - 1400
1400 - 2100
2100 - 2800
ostatní topné oleje
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
černé uhlí
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
hnědé uhlí tříděné,

paliva z hnědého uhlí

1050 - 2100
2100 - 3100
3100 - 4200
hnědé uhlí energetické
2000 - 4000
4000 - 6000
6000 - 8000
kaly, proplástky
10 000
10000 - 20000
20000 - 40000


K čl. IV

Čl. IV zní:

"Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1994.".

V Praze dne 23. června 1994

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Jiří Vačkář v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. Josef Holub v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Leopold Zubek v.r.
Ing. Josef Effenberger v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí


Nezařazená připomínka hospodářského výboru

1/ Vypustit v čl. I bod č. 7 týkající se § 9a;

2/ Vypustit čl. II.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP