Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

978

INTERPELACE

poslance Jiřího Hájka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci přístupu České republiky k úmluvě č. 116 o odškodňování obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Hájka na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne. května 1994

Milan Uhde v, r.

Příloha


Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 JUDr. Jiří Hájek
 Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana
 Tel.: 02 - 24592 438
 sídl. Vajgar 578/III, 377 04 Jindřichův Hradec
 Tel.: 0331 - 21 543

Jindřichův Hradec, 6. 5. 1994

Vážený pane předsedo vlády,

při četných setkáních s občany se přesvědčuji o tom, že jedním z jevů, kterých se lidé nejvíce obávají, je kriminalita. To ostatně potvrzují i oficiální průzkumy veřejného mínění.

Je skutečností, že kriminalita za posledních pět let vzrostla trojnásobně.

Zdá se, že vláda odvádí pozornost občanů od své vlastní odpovědnosti za jejich bezpečnost a za následky trestné činnosti a to jednak poukazem, že jinde je situace ještě horší, jednak tvrzením, poněkud cynickým, že to je daň placená za demokracii. Lidé se však ptají za jako u demokracii a pro koho?

V roce 1983 přijaly členské státy Rady Evropy Úmluvu č. 116 o odškodňování obětí násilných trestných činů.

Vznáším proto na Vás, pane předsedo vlády, v této věc i interpelaci a táži se Vás, zda vláda

1) se zabývala přistoupením České republiky k této úmluvě a s jakým výsledkem,

2) kdy vláda hodlá předložit Parlamentu návrh na přistoupení České republiky k této úmluvě a pokud tak nehodlá učinit, jaké důvody ji k tomu vedou?

Za Vaši odpověď předem děkuji.

S pozdravem

 JUDr. Jiří HájekVážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus. CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím Poslanecké sněmovny PČR

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP