Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

955

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 3611993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 28. dubna 1994 svým usnesením č. 339 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/ 1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/ 1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/ 1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/ 1991 Sb., o Českém rozhlasu a o změně zákona č. 103/ 1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 28. dubna 1994

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP