Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

953

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30911991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. (tisk 957, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 28. dubna 1994 svým usnesením č. 337 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/ 1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/ 1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/ 1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 28. dubna 1994

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP