Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

930

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance T. Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 43811992 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb. (tisk 915) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 7. dubna 1994 svým usnesením č. 320 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance T. Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 50011990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1992 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 7. dubna 1994

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP