Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

906

Otázka

poslance Jaroslava Vlčka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci celkového počtu státních kontrolních a dozorových orgánů

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

 
V Praze dne 6. dubna 1994
 
Milan Uhde v. r.

Příloha

STRANA ZELENÝCH

 Celostátní výbor SZ
 Jandova 2
 19000 Praha 9
 Tel./fax: 82 47. 67
  

Vážený pan

Doc. Ing. Václav KLAUS, CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím pana Milana UHDEHO

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky.

Vážený pane předsedo,

v současné době působí a je placeno ze státního rozpočtu tu cca 15 dozorových orgánů a kontrolních útvarů (ČOI, IBP, ČIŽP, HS, SVS, SEI, ČZPI, ÚZUS, SUKL, drážní inspekce...). Žádám Vás o seznámení se se skutečným počtem státních kontrolních a dozorových orgánů a zároveň o informaci, pod který orgán státní správy spadají.

Zároveň Vás žádám o upřesnění, zda je do budoucna plánováno zachování jednotlivých inspekcí pod vedením jednotlivých ministerstev, nebo zda se uvažuje o jejich převeden pod NKÚ či jiný samostatný kontrolní orgán,

Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem

 RNDr.Jaroslav Vlček
 poslanec PČR
 předseda Strany zelených
  


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP