Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

561

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Vladimíra Budinského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující (tisk 546) ve výborech Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 30. září 1993 svým usnesením č. 203 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Vladimíra Budinského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 1. října 1993

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněrnovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP