Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

I. volební období

305

NÁVRH

poslanců J. Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně

ČI. I

Zákon č. 482\1991 Sb ve znění zák. č. 84/1993 Sb. o sociální potřebnosti se mění takto:

V §u 7 odst. 4 se vypouští poslední věta.

ČI. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

J. Janeček v. r. H. Lagová v. r.
E. Bureš v. r.G. Mazalová v. r.
M. Čerbák v. r. J. Němčík v. r.
R. Dostál v. r.L. Rymeš v. r.
E. Fischerová v. r.J. Stadler v. r.
A. Gjurič v. r. J. Štrait v. r.
H. Hrazdíra v. r.A. Váchalová v. r.

Důvodová zpráva.

Smyslem navrhované úpravy je podpořit péči rodiny o své členy, kteří jsou úplně nebo částečně bezmocní. Dosud platná úprava umožňuje placení dávek jen v tom případě, kdy součet příjmů všech členů domácnosti je nižší, než částka vypočtená jako součet částek životního minima všech členů domácnosti. Znamená to tedy, že nízkopříjmové rodiny, které se rozhodnou pečovat o částečně, nebo plně bezmocnou blízkou osobu jsou nuceny snížit svou životní úroveň na"výši" životního minima. Naopak ty rodiny,které se rozhodnou odeslat svou blízkou osobu do domova důchodců, do LDN či jiného obdobného ústavu, nejen že nesníží svou životní úroveň, ale v mnoha případech využívají části důchodů svých blízkých k dalšímu zvýšení své vlastní životní úrovně.

2 ekonomického hlediska si je třeba uvědomit, že náklady na jedno lůžko v domově důchodců činí cca. 3500 až 5000 Kč. V ostatních ústavech sociální péče jsou tyto náklady ještě vyšší a pokud tito pacienti blokují místa v nemocnicích mohou být náklady zvýšeny řádově. Znamená to tedy, že na každém lůžku lze ušetřit pro státní rozpočet minimálně 1000 Kč. A přitom výrazným způsobem zlepšit úroveň sociální péče a přispět k obnovování kladných a zodpovědných vztahů v rodině.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP