Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

114

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny svým usnesením ze. dne 11. února 1993 č. 37 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 12 dnů.".

V Praze dne 11. února 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP