Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

113

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 11. února 1993 svým usnesením č. 37 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, ve výborech Poslanecké sněmovny.".

V Praze dne 11. února 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP