Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

(VII. volební období České národní rady)

72

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání návrhu poslance Sourala na schválení zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovně dne 21. ledna 1993 svým usnesením č. 22 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání návrhu poslance Sourala na schválení zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 21. ledna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP