Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

(VII. volební období České národní rady)

60

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání vládního návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tisk 5), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny, dne 13. ledna 1993 svým usnesením č. 4 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijata toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání vládního návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 13. ledna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP