Úterý 6. února 1996

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

6. února 1996 ve 14.06 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

7. února 1996 v 9.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

8. února 1996 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 179 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

9. února 1996 v 9.03 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 180 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

13. února 1996 v 9.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 165 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

14. února 1996 v 9.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

15. února 1996 v 9.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 156 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

21. února 1996 v 11.02 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý.
1. den schůze (6. února 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze byla zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Schůzi jsem svolal na základě návrhu organizačního výboru. Pozvánka vám byla rozeslána poštou v pátek 26. února 1996. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá vydání náhradní karty. Paní poslankyně Milena Kolářová má náhradní kartu č. 2. Další čísla náhradních karet prosím hlaste, pokud je máte.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Ověřovatelé se potom bezprostředně ujmou svého úkolu při přípravě losování ústních interpelací. Zopakuji jména ověřovatelů a ověřovatelky: ověřovatelka paní poslankyně Eva Matoušková, ověřovatelé pánové Josef Effenberger, Jiří Karas, Robert Kolář, Ladislav Rymeš, Jaroslav Sýkora, Tomáš Svoboda, Oldřich Vrcha a Eduard Zeman. Prosím o jmenovité návrhy na dva ověřovatele.

Já tedy navrhuji za ověřovatele pana poslance Jaroslava Sýkoru a pana poslance Roberta Koláře. Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nebyl vznesen. Budeme hlasovat o obou návrzích zároveň, pokud není námitka proti takovému způsobu hlasování. Nevidím projev námitky, a dávám tedy v prvním hlasování hlasovat o tom, abychom za ověřovatele při 39. schůzi Poslanecké sněmovny určili pány poslance Jaroslava Sýkoru a Roberta Koláře.

Kdo jste pro tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

1. hlasování skončilo. Ze 121 přítomných bylo 109 pro, nikdo proti. Konstatuji tedy, že jsme za ověřovatele určili a zvolili pány poslance Jaroslava Sýkoru a Roberta Koláře.

Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Josef Ježek č. 4, pan poslanec Jan Černý náhradní kartu č. 1.

Dříve než přistoupíme k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády a na jednotlivé členy vlády, žádám ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači. Prosím, pánové ověřovatelé, ujměte se svého díla, své povinnosti.

Dále je mým úkolem v souladu s jednacím řádem seznámit vás se jmény poslanců, poslankyň a členů vlády, kteří se na tuto schůzi omluvili. (Ale předtím bych vás žádal o klid.) Omluvil se pan ministr Jiří Skalický, a to z jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny na 8. února pro naléhavou zahraniční cestu, dále pan poslanec Jiří Hájek - 6. a 15. února má jednání u soudu, paní poslankyně Hana Marvanová se omlouvá pro nemoc a pro nemoc se od 7. do 9. 2. omlouvá pan poslanec Ondřej Zemina.

Nyní je třeba, abychom vyčkali výsledku losování, které určí pořadí poslanců, v jakém budou přistupovat k ústním interpelacím určeným předsedovi vlády a členům vlády. Prosím o klid, aby každý, kdo se přihlásil k interpelaci, slyšel své pořadí. Tak tedy především budu číst pořadí poslankyň a poslanců, kteří se rozhodli interpelovat předsedu vlády Václava Klause. Omlouvám se, to je pouhý seznam, tam pořadí ještě není určeno, musíme vyčkat.

Přečtu tedy jména přihlášených před tím, než dojde k losování. Na pana Václava Klause směřují své interpelace: pan poslanec Jaroslav Novák, dále 9 interpelací pan poslanec Jan Kryčer, 1 interpelaci pan poslanec Milan Loukota, 1 pan Vlastislav Kuchař, po 3 interpelacích páni poslanci Jozef Wagner a Jan Vik, 7 interpelací pan poslanec Jiří Šoler, 1 interpelaci pan poslanec Jiří Vyvadil, šest interpelací paní poslankyně Hana Orgoníková, jednu interpelaci páni poslanci Vladimír Řezáč, Miroslav Raška, Josef Hurta, paní poslankyně Marie Stiborová, pan poslanec Václav Exner, pan poslanec Dalibor Matulka, dvě interpelace pan poslanec Jan Navrátil, po jedné interpelaci páni poslanci Zdeněk Vorlíček, Jan Navrátil a Jaroslav Broulík.

Prosím zejména pány poslance, kteří mají ohlášen větší počet interpelací, aby zkontrolovali a ověřili, zda počet interpelací, který podali, souhlasí s počtem, který jsem hlásil v tuto chvíli.

Dále přečtu jména poslanců, kteří interpelují jednotlivé členy vlády.

Pan poslanec Jaroslav Novák interpeluje místopředsedu vlády Ivana Kočárníka a dále ministra zahraničí Josefa Zielence.

Pan poslanec Milan Loukota po dvou interpelacích na ministra Josefa Zielence a na ministra Jana Rumla a ještě jednu interpelaci na ministra Jiřího Skalického.

Pan poslanec Jozef Wagner interpeluje pány Ivana Kočárníka, Jiřího Skalického, Josefa Zielence, Jana Stráského a Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Jiří Šoler interpeluje pana ministra Josefa Zielence, dvakrát ministra Jana Rumla, jednou ministra Jiřího Nováka a ještě dvakrát ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Oldřich Vrcha hodlá interpelovat ministra Jana Rumla.

Pan poslanec Jan Vik ministra Jiřího Nováka.

Pan poslanec Josef Valenta ministra Jindřicha Vodičku a ministra Ivana Pilipa.

Pan poslanec Zdeněk Trojan ministra Jiřího Nováka.

Pan poslanec Jan Vik určil své tři interpelace ministru Janu Rumlovi a jednu ministru Janu Stráskému.

Pan poslanec Zdeněk Trojan určil své interpelace ministru Janu Stráskému a Ivanu Pilipovi.

Pan poslanec Oldřich Vrcha určil své dvě interpelace ministru Janu Rumlovi a po jedné interpelaci místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi a ministru Janu Stráskému.

Pan poslanec Andrej Gjurič hodlá interpelovat ministra Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Petr Koháček ministra Vladimíra Budinského.

Paní poslankyně Milena Kolářová ministra Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Petr Koháček ministra Jiřího Nováka.

Pan poslanec Tomáš Páv ministra Vladimíra Budinského.

Téhož ministra hodlá interpelovat pan poslanec František Brožík.

Pan poslanec Jiří Vyvadil interpeluje ministra Josefa Zielence.

Paní poslankyně Hana Orgoníková dvakrát ministra Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Vladimír Řezáč interpeluje ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Jan Třebický ministra Ivana Kočárníka, místopředsedu vlády.

Pan poslanec Jiří Payne ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Zdeněk Vorlíček ministra Jindřicha Vodičku.

Paní poslankyně Anna Röschová ministra Jiřího Nováka.

Pan poslanec Tomáš Sojka místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.

Pan poslanec Svatomír Recman ministra Ivana Pilipa a ministra Viléma Holáně.

Pan poslanec Michal Lobkowicz dvakrát ministra Františka Bendu.

Pan poslanec Václav Frank ministra Vladimíra Budinského.

Pan poslanec Václav Exner místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.

Poslanec Vratislav Votava ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Michal Lobkowicz ještě jednou ministra Františka Bendu.

Pan poslanec Vratislav Votava ministry Pavla Tigrida, Jana Stráského, Jiřího Skalického.

Pan poslanec Jiří Payne znovu ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Petr Koháček ministra Vladimíra Budinského a ministra Ivana Kočárníka, místopředsedu vlády.

Pan poslanec Jaroslav Štrait dvakrát ministra Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Michal Lobkowicz počtvrté ministra Františka Bendu.

Pan poslanec Jaroslav Štrait místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe.

Pan poslanec Michal Lobkowicz popáté ministra Františka Bendu.

Pan poslanec Miroslav Čapek ministra Jana Rumla.

Pan poslanec Tomáš Štěrba ministra Vladimíra Dlouhého a ministra Josefa Zielence.

Pan poslanec Pavel Kulička ministra Jindřicha Vodičku.

Pan poslanec Miroslav Raška ministra Viléma Holáně.

Pan poslanec Vítězslav Valach ministra Josefa Zielence a ministra Vladimíra Budinského a ministra Jana Stráského.

Pan poslanec Josef Valenta ministra Jindřicha Vodičku a dvakrát ministra Jana Stráského.

Pan poslanec Jiří Drápela ministra Jana Rumla.

Pan poslanec Jaroslav Broulík ministra Jiřího Skalického.

Pan poslanec Jiří Drápela ministra Karla Dybu.

Prosím všechny interpelující, aby se snažili zkontrolovat, zda jsem řádně zachytil počet interpelací v případě, že jich bylo více, a zda některý z poslanců a některá z poslankyň neshledali, že jsou vynecháni z toho seznamu.

Pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Dávám interpelaci na ministra Josefa Luxe.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hofhanzl se hlásí k ústní interpelaci určené místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi.

V seznamu uveden nebyl. Prosím tedy, aby byl připojen do seznamu, který bude předmětem losování.

Byla to - předpokládám - jediná připomínka k seznamu, který jsem četl. Musím vás poprosit o pochopení, protože seznam zájemců o interpelace je nesmírně rozsáhlý a zřejmě si vyžádá určitý čas, než bude seřazeno pořadí, v jakém budou interpelující vystupovat. Domnívám se, že dokud bude probíhat losování ústních interpelací, nic nebrání tomu, abychom pokračovali v jednání.

Návrh pořadu 39. schůze jsem - paní poslankyně a páni poslanci - stanovil na základě doporučení organizačního výboru. Všichni jste jej obdrželi spolu s pozvánkou. Dále chci informovat, že organizační výbor na svém dnešním jednání navrhl zařadit do pořadu 39. schůze další body. Jde o prvá čtení dvou návrhů zákonů a druhá čtení tří návrhů zákonů a jedné smlouvy. Pokud jde o první čtení, jde o tyto body: návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění zákona č. 117/1994 Sb., sněmovní tisk 2024, a návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2038. Stanoviska vlády k uvedeným návrhům byla rozdána v pátek 26. ledna ráno. Tyto body doporučuji zařadit za bod č. 64 návrhu pořadu na str. 8.

Ke čtyřem návrhům pro druhé čtení byla rozdána usnesení příslušných výborů. Navrhuji je zařadit za bod č. 93 návrhu pořadu na str. 12 a 13. Jde o tyto návrhy: návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524 z roku 1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, sněmovní tisk 1961. Dále návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 157/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1968. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, sněmovní tisk 1969. Dále vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku, podepsaná v Praze dne 17. 11. 1995, sněmovní tisk č. 1971.

Dále navrhuji v zařazení bodu č. 65 a 66 změnu. Tyto body se týkají úpravy státní hranice se Slovenskou republikou. Na žádost pana ministra Rumla bychom tyto body projednávali až ve čtvrtek 8. února po odpovědích členů vlády na písemné interpelace. Po těchto uvedených bodech pak ještě navrhuji projednat bod č. 83 týkající se opravených zdravotně pojistných plánů.

Změnu v zařazení navrhuji ještě v bodu č. 7, tj. vládní návrh týkající se úpravy vlastnických vztahů k půdě, a u bodu č. 8, tj. vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Navrhuji tyto body zařadit za poslední bod prvního čtení návrhů zákonů, t.j. za bod č. 65 návrhu pořadu na str. 8.

Dále vás chci informovat, že pan ministr Novák je právě u prezidenta republiky, kde se musí zúčastnit slibu soudců. Pokud by se nedostavil do zahájení prvního bodu, zařadíme tento bod až k dalším bodům pana ministra, tzn. před bod č. 18. Ale pan ministr Novák mě ubezpečil, že ve tři čtvrti na tři bude zde, a já se domnívám, že do té doby budeme mít co dělat se schvalováním návrhu pořadu.

Dále upozorňuji, že k bodu č. 103, t.j. vládní návrh týkající se provozování bezpečnostních služeb, není dosud zpracována společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny, že k bodu č. 90, tj. vládní návrh novely občanského zákoníku, nebylo dosud vypracováno usnesení ústavněprávního výboru, jemuž byl návrh přikázán k projednání. Domnívám se, že tento návrh zákona nemůžeme projednat, pokud ústavně právní výbor usnesení nepředloží nebo alespoň neurčí zpravodaje. Prosím, abyste se v rozpravě k tomu vyjádřili.

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste přednesli své návrhy na úpravy a změny návrhu pořadu 39. schůze. Mám zde před sebou písemně podané přihlášky a přečtu je. Doufám, že se mi nepomíchaly a že dodržím pořadí, v jakém byly návrhy písemně doručeny. Jako první pan Poslanec Stanislav Gross, potom paní poslankyně Marie Stiborová, pan poslanec Jaroslav Ortman, jako čtvrtá paní poslankyně Anna Röschová, jako pátý pan poslanec František Kozel a jako šestý pan poslanec Jiří Honajzer. To jsou zatím všechny písemně podané přihlášky. Dávám slovo panu poslanci Stanislavu Grossovi. Připraví se paní poslankyně Marie Stiborová. Prosím, aby kladné návrhy - to znamená na rozšíření pořadu - byly k mým rukám dodány v písemné podobě. Díky za pochopení. Slovo má poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, páni poslanci, paní poslankyně, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že poprvé od skončení druhé světové války dochází z úst představitelů Spolkové republiky Německo ke zpochybňování Postupimských dohod v souvislosti s jednáním o česko-německé deklaraci a že podle našeho názoru zároveň dochází k jednoznačnému pokusu o revizi výsledků druhé světové války, která ve svých důsledcích může ohrozit i stabilitu v Evropě, navrhujeme zařazení nového bodu na program 39. schůze Poslanecké sněmovny s názvem Usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpochybňování Postupimských dohod a právního řádu České republiky. Chceme zařadit tento bod jako 84. bod programu schůze, aby byl prostor pro jednání v orgánech sněmovny a předpokládáme samozřejmě i v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny. Chci k tomuto zdůvodnění říci ještě jednu věc: Zároveň také pokládáme za nepřípustné vměšování čelných představitelů Spolkové republiky Německo do vnitřních záležitostí České republiky nastolováním otázky platnosti Dekretů prezidenta Beneše, jež jsou integrální součástí právního řádu České republiky.

Chci se omluvit mým kolegům z jiných politických klubů, že jsem toto netlumočil na dnešní poradě předsedy sněmovny a místopředsedů sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, ale nevěděl jsem v tu dobu, jestli tento návrh budeme vznášet, a proto předpokládám, že v tuto chvíli zřejmě nastane legitimní požadavek některého z předsedů klubů, že o tomto návrhu se budou chtít poradit. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím o písemné znění vašeho návrhu, pane poslanče Grossi. Udílím slovo paní poslankyni Marii Stiborové.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, rovněž navrhuji rozšíření pořadu dnešní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o nový bod. Ten bod je trošinku podobný bodu, který byl navržen panem poslancem Grossem, ale jde trošinku o něco jiného, a proto si myslím, že může být zařazen jako nový bod. Je to bod o znění "Informace předsedy vlády České republiky o stavu dosavadního jednání mezi vládami České republiky a Spolkové republiky Německo a o současném stavu vzájemných vztahů".

Myslím, že zdůvodnění tady nemusím říkat, bylo řečeno mnohé od pana poslance Grosse a myslím si, že je důležité, aby sněmovna a občané České republiky věděli, jak současný stav jednání vypadá.

Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Také ji bych prosil o dodání písemné podoby jejího návrhu.

Udílím slovo panu poslanci Jaroslavu Ortmanovi, připraví se paní poslankyně Anna Röschová.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, budu se lišit od svých předřečníků - zatímco rozšiřovali program, navrhnu jeho redukci. Je pravidlem a lze i zpětně dokladovat, že pokud dojde k určité ztrátě soudnosti na vstupu, tedy v oblasti kvantity projednávaných návrhů, následně dochází i ke snížení výstupní kvality, tedy přijímání zákonů. Každé podobné hektické vypětí tvořivosti parlamentu má pak za následek potřebu rychlých novel a vyvolává destabilitu a nepřehlednost celého právního řádu.

Levý blok proto posoudil předložený návrh jednání, především ohledně stupně naléhavosti předkládaných právních norem, jakož i s ohledem na jejich navrženou účinnost. Domníváme se, že řada navržených bodů jednání by mohla být projednávána v soustředěnějším období parlamentu, tzn. po volbách.

Tedy konkrétně navrhujeme vypustit body 3, 9, 11, 12, 13, 18 až 28, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 48, pak už jen 51, 61, 63, 64. Je to návrh na redukci programu.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasovat o každém zvlášť, nebo o všech dohromady?

Poslanec Jaroslav Ortman: Je to komplexní návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Udílím slovo paní poslankyni Anně Röschové, připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, vrátila bych se k tomu, co jste, pane předsedo, řekl ve svém úvodním slově. Týká se to bodu 90, kde jste oznámil sněmovně, že ústavně právní výbor nepředložil dosud k tomuto bodu usnesení. Jsem zmocněna za paní poslankyni Hanu Marvanovou jako zpravodaje, která je nemocná, navrhnout vypuštění bodu 90, neboť ústavně právní výbor přerušil jednání o tomto návrhu zákona, o novele tohoto zákona a rád by některé věci spolu s Ministerstvem hospodářství dopracoval.

Proto navrhuji vypuštění tohoto bodu a přeřazení na březnovou schůzi. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP