Úterý 31. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Táži se po dalších návrzích na změnu pořadu. Nejsou takové návrhy, proto rozpravu uzavírám. Předložím vašemu hlasování všechny pozměňovací návrhy v pořadí, v jakém byly předloženy.

Jako první jsem navrhl, aby byl dosavadní bod 19. přesunut za šestý bod návrhu pořadu. Jde o 2. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 2. hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 159 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Děkuji vám a předkládám další svůj návrh, totiž aby dosavadní bod 26. byl přeložen na prosincovou schůzi Poslanecké sněmovny. 3. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 3. hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 159 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Děkuji vám za souhlas s tímto návrhem.

Předkládám svůj třetí návrh, totiž aby dosavadní body 30. a 31. byly přeloženy na prosincovou schůzi Poslanecké sněmovny. 4. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 4. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 168 pro, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

Další návrh zní - dosavadní bod 38. přeložit na prosincovou schůzi. 5. hlasování o tomto návrhu rozhodne.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 5. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 164 pro, 1 proti. I tento návrh byl přijat.

Konečně pátý a poslední můj návrh zněl - změnit název dosavadního bodu 12. na Návrh na vzetí zpět. 6. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 6. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 168 pro, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

Jako šestý navrhl pan poslanec František Kozel, aby byl z pořadu vypuštěn dosavadní bod 13. Rozhodne o tom 7. hlasování, které jsem v této chvíli zahájil.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 7. hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 101 pro, 47 proti. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Richard Mandelík jako sedmý v pořadí, aby byl za dosavadní bod 15. zařazen nový bod pod názvem Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánů Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Mandelík doporučuje zařadit za bod 15. tak, aby byl projednán zítra, tj. ve středu 1. listopadu. Je to 8. hlasování, které rozhodne o osudu tohoto návrhu.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 8. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 165 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Tomáš Svoboda, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 34. Jde o 9. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh poslance Svobody podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 9. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 159 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Martin Přibáň, aby byl z pořadu vypuštěn dosavadní bod 14. 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Přibáně, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 10. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 153 pro, 9 proti. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Miloslav Výborný, aby dosavadní bod 18. byl přesunut na zítra, tj. středu 1. listopadu a projednáván jako první bod po polední přestávce. Jde o 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 11. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 156 pro, 1 proti. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Robert Kolář, aby byl do pořadu zařazen nový bod pod názvem Návrh na volbu člena stálé parlamentní komise pro reformu veřejné správy a aby byl zařazen nejdříve zítra, tj. 1. listopadu v 10:00 hodin dopoledne.

12. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Koláře, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 12. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 160 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jaroš, aby byl z pořadu vypuštěn dosavadní bod 35.

13. hlasování o tom rozhodne.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 13. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 154 pro, 10 proti. Tento návrh byl přijat.

Konečně pan poslanec Stanislav Gross navrhl, aby byl z pořadu vypuštěn dosavadní bod 46., a odkázal na okolnosti, které ho vedou k tomuto návrhu.

14. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Grosse, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 14. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 160 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Mé záznamy říkají, že jsem předložil vašemu hlasování všechny předložené pozměňovací návrhy a že můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Má někdo technickou námitku?

Nevidím žádnou takovou námitku a dávám hlasovat v 15. hlasování o celku, který jsem před chvílí pojmenoval.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 15. hlasování skončilo.

Ze 185 přítomných bylo 173 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Budeme se tedy řídit tímto schváleným pořadem 36. schůze.

Dále vám sděluji, paní poslankyně a páni poslanci, že nyní vyhlásím výsledky losování týkajícího se pořadí poslanců přihlášených k podání ústní interpelace.

Pokud jde o ústní interpelaci adresovanou předsedovi vlády České republiky panu Václavu Klausovi, bylo vylosováno toto pořadí:

jako první pan poslanec Josef Mandík, dále pan poslanec Jaroslav Štrait, poslanec Oldřich Vrcha, poslanec Vladimír Řezáč, poslankyně Eva Fischerová, poslanec Zdeněk Trojan, poslanec Oldřich Vrcha - interpeluje podruhé, první interpelace se týká neoprávněného stíhání poslance Jana Vika, druhá interpelace se týká zneužívání pravomoci pana ministra Dyby dále pan poslanec Milan Loukota, Zdeněk Vorlíček, Vratislav Votava, Marie Stiborová ve věci zahraniční politiky a její koordinace, Marie Stiborová ve věci česko-německých vztahů, dále poslanec Jiří Šoler, Jiří Vyvadil, Hana Orgoníková, pan poslanec Jiří Vyvadil ve věci slovenské otázky, dále za poslankyní Hanou Orgoníkovou znovu poslanec Jiří Vyvadil, tentokrát ve věci přednosty Okresního úřadu Opava, dále znovu pan poslanec Jiří Vyvadil, tentokrát ve věci zahraniční politiky, potom pan poslanec Petr Kavan, poslankyně Gerta Mazalová, poslanec Jaroslav Soural, pan poslanec Oldřich Vrcha, tentokrát ve věci odvolání ministra vnitra Jana Rumla, dále pan poslanec František Brožík, pan poslanec Pavel Kulička a pan poslanec Jan Navrátil.

To je pořadí poslanců, kteří hodlají ústně interpelovat předsedu vlády pana Václava Klause.

Dále přečtu vylosované pořadí týkající se ústních interpelací adresovaných jednotlivým ministrům:

Pan poslanec Jozef Wagner interpeluje jako první ministra Jana Rumla, dále pan poslanec Jan Vik ministra Jiřího Nováka, jako třetí poslanec Michal Kraus ministra Jana Rumla, dále pan poslanec Pavel Seifer ministra Jana Rumla, poslanec Oldřich Vrcha ministra Karla Dybu, poslanec Vlastislav Kuchař ministra Vladimíra Budinského, poslanec Milan Loukota ministra Jana Rumla, poslanec Jan Vik ministra Jiřího Nováka, poslanec Jaroslav Novák ministra Ivana Kočárníka, poslanec Jaroslav Štrait ministra Pavla Tigrida, poslankyně Hana Orgoníková ministra Josefa Luxe, poslanec Oldřich Vrcha ministra Vladimíra Budinského, poslanec Pavel Kulička ministra Jana Rumla, poslanec Václav Frank ministra Vladimíra Budinského, poslanec Oldřich Vrcha ministra Josefa Zieleniece, poslanec Oldřich Vrcha ministra Jana Rumla, poslanec Jaroslav Novák ministra Jana Rumla, poslanec Václav Frank ministra Jiřího Skalického, poslanec Jaroslav Štrait ministra Jindřicha Vodičku, poslanec Jan Vik ministra Jana Rumla, poslanec Jaroslav Sýkora ministra Josefa Luxe, poslanec Josef Valenta ministra Jana Stráského, poslanec Jiří Drápela ministra Jana Rumla, poslanec Jozef Wagner ministra Jana Stráského, poslanec Josef Valenta ministra Jana Rumla, poslanec Josef Mandík ministra Ivana Pilipa, poslanec Vlastislav Kuchař ministra Vladimíra Dlouhého, poslanec Vratislav Votava ministra Ivana Kočárníka, poslanec Jan Jegla ministra Jindřicha Vodičku, poslanec Jiří Vyvadil ministra Jiřího Nováka, poslanec Jozef Wagner ministra Jana Stráského, poslanec Oldřich Vrcha ministra Jana Rumla, poslanec Jan Jegla ministra Jana Rumla, poslanec Pavel Severa ministra Jiřího Nováka, poslanec Jaroslav Soural ministra Jindřicha Vodičku, poslanec Oldřich Vrcha ministra Jana Rumla, poslanec Michal Kraus ministra Josefa Luxe a konečně poslanec Oldřich Vrcha ministra Jana Rumla ve věci porušení práv a svobod starostou Brna-střed. Jsou tu podepsáni oba ověřovatelé, losování tedy bylo řádné.

Táži se, zda jsou proti výsledku losování nějaké námitky. Hodlá je někdo vznést? Nevidím žádný projev námitek. Považuji tedy losování za řádně provedené a budeme se jím řídit.

Nyní přistupujeme k prvnímu bodu a řídíme se schváleným jednacím pořadem.

První bod se nazývá

I.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení

poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

Jde o pokračování přerušeného jednání z 34. schůze.

Tento bod jsme skutečně začali projednávat na 34. schůzi Poslanecké sněmovny, a vzhledem k tomu, že bylo třeba vyjasnit některé otázky, přerušili jsme své jednání.

Paní poslankyně a páni poslanci, žádám předsedu volební komise Poslanecké sněmovny poslance Roberta Koláře, aby se ujal slova a seznámil nás s předloženými návrhy. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhy na změny počtu členů výborů, které do dnešního dne obdržela volební komise.

Do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je navržen poslanec Sochor (KDS) a poslanec Trojan (ČSSD). Jednalo by se o rozšíření z 19 stávajících členů o 2, do rozpočtového výboru je navržen pan poslanec Ježek (ODA), rozšíření ze stávajících 19 členů o jednoho, branný a bezpečnostní výbor poslanec Frank (KSČM), poslanec Skočovský (ČMUS), poslanec Hájek (KSČM), přičemž ten je navrhován variantně do dvou výborů. Toto je ta druhá varianta. Zde by se jednalo o rozšíření z 19 o 3. Do hospodářského výboru je navržen poslanec Mandík (KSČM) a poslanec Hájek (KSČM). Tady je jeho první varianta, čili jednalo by se o rozšíření z 20 o 2. Do zahraničního výboru poslanec Tollner (KDU-ČSL), poslanec Trojan (ODS) a poslanec Brožík (ČSSD), rozšíření ze stávajících 15 o 3, dále výbor petiční - navržen poslanec Tollner (KDU-ČSL), rozšíření ze stávajících 13 o 1.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví: poslanec Rubáš - ODS, rozšíření z 22 o jednoho. Zemědělský výbor: poslanec Wagner - ČSSD, rozšíření z 18 o jednoho. Organizační výbor: tady se jedná o dovolbu poslance Holuba, který by měl být členem z titulu funkce předsedy hospodářského výboru, a dále návrh na poslance Nováka - SPR-RSČ, čili rozšíření ze stávajících 23 plus 5 funkcionářů sněmovny ještě o jednoho. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Prosím ho, aby zaujal místo na lavici předkladatelů nebo snad zpravodajů a pomohl nám v případě, že bude třeba utřídit rozpravu, protože ji v tuto chvíli otvírám. Hlásí se do ní jako první pan místopředseda Vlach, jako druhý pan poslanec Stanislav Gross.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vyjádřil názor, že nejprve musíme - než přistoupíme k volbě - rozhodnout o nových počtech členů výborů. Když jsem přemýšlel o této záležitosti a dostaly se ke mě informace o tom poměrně širším počtu návrhů, tak jsem se rozhodl vystoupit v tomto okamžiku a vyjádřit názor, že bychom neměli extendovat počty členů výborů příliš mnoho vzhledem k tomu, že by potom bylo možné, že by se jednání těch orgánů dostávala do kolizí. Myslím, že bychom to měli držet v určité rozumné míře.

Proto mi dovolte, abych přednesl následující návrh. Doufám, že mě pan kolega Kolář stíhá sledovat. Myslím, že zahraniční výbor, který má mnoho úkolů a je pouze 15členný, by bylo rozumné rozšířit na počet 17 (berte to, prosím, jako můj návrh), rozpočtový výbor na 20 členů, zdravotní a sociální na 23 a pro vědu vzdělávání a spoustu ostatních věcí na 20.

Samozřejmě se nebudu bránit, pokud zazní návrh, abychom o jednotlivých počtech rozhodli odděleně a jsem si vědom toho, že pravděpodobně použijeme ustanovení § 72 jednacího řádu, které se týká počtů atp. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jen jednu otázku. Nechci konkretizovat, abych neporušil jednací řád, ale myslím, že tady zaznělo trochu špatné odůvodnění volby do organizačního výboru. Tady bylo řečeno, že kolega Holub by měl být zvolen do organizačního výboru z titulu své nové funkce předsedy hospodářského výboru, o čemž jsem přesvědčen, že je v rozporu s § 46, kde organizační výbor je volen úplně jiným způsobem než na základě předsedování v nějakém výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Honajzer s upřesněním.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že námitka kolegy Grosse je v tom smyslu, jak ji přednesl, oprávněná, ale jako předseda klubu jsem ve svém písemném zdůvodnění navrhl normálně řádnou formou pana Josefa Holuba do organizačního výboru. Sdělení pana předsedy volební komise, že je v současné době předsedou hospodářského výboru, k tomu bylo navíc a že my tam máme jako ODS všechny své předsedy výborů je věc skutečně další. Berte to jako oznámení, ale oficiálně ten návrh proběhl řádnou formou.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to vysvětleno. Další přihlášky do rozpravy nevidím. Paní poslankyně Stiborová se hlásí a má slovo.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, ze se dostáváme do zajímavé situace. Vzhledem k tomu, že je mnoho návrhů a do různých výborů a chceme ctít zákon o jednacím řádu, který hovoří o poměrném zastoupení jednotlivých politických stran, politických klubů ve výborech, chtěla bych se zeptat navrhovatele, jak chce řešit, aby bylo zachováno po měrné zastoupení jednotlivých politických klubů ve výborech. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Volám k řečništi pana poslance Václava Exnera. Tedy zvu, nikoli volám, protože se přihlásil.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, domnívám se, že předložený návrh je třeba rozdělit z hlediska dalšího jednání na dvě části. Za prvé na část, na kterou se vztahuje bod 6. čl. V přílohy 2 jednacího řádu, který hovoří o poslancích, kteří nebyli zařazeni do výboru. Zde jde v současné době o tři poslance, tj. o pana poslance Tollnera, pana poslance Rubáše a pana poslance Jiřího Hájka. Příslušný bod zde stanoví, že pokud poslanec nebyl zařazen do žádného výboru, nabídne se mu členství v některém z výborů. Takového člena výboru volí sněmovna na návrh volební komise většinovým způsobem. Tento bod z logiky jednacího řádu nevyžaduje, aby se před tím hlasovalo o zvýšení poctu členů výboru, zatímco všechny ostatní návrhy se týkají jednání podle bodu 7. téhož čl. V přílohy 2, kde se hovoří o tom, že změnu v ustaveném výboru lze během volebního období provést jen se souhlasem sněmovny. Prosím, aby v dalším jednání na tuto skutečnost byl vzat zřetel. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nevím, jestli najdu tolik pochopení jako před chvilkou, ale mám určité obavy, že tady vzniká trochu chaos při projednávání a možná by bylo dobře, pokud ten návrh, o kterém hovořil kolega Vlach, by byl předložen písemně, bod se v tuto chvíli přerušil a projednával se až nad písemným textem. Myslím, že je skutečně správné nejprve zvyšovat počty ve výborech, ale to usnesení, které on navrhl, by tady mělo být, o něm by se mělo hlasovat a mělo by být možné k němu vznášet pozměňovací návrhy.

Čili rozdělme tento bod, bylo by asi nejlepší v tuto chvíli ten bod přerušit a dohodnout se na tom, že volební komise by ten bod trochu lépe připravila. Děláme to poprvé a asi se s tím musíme naučit trochu vypořádat. Berte to jako procedurální návrh na přerušení bodu, aby se tím volební komise znovu zabývala.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem, pane kolego, váš návrh, ale prosím, abyste měl pochopení pro doznění rozpravy. Byl přihlášen ještě během vašeho příspěvku místopředseda Vlach a já mu nyní dávám slovo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zaslechl jsem, že jsem měl navrhovat usnesení. Tomu tak není, přihlásil jsem se do rozpravy a navrhl jsem upravit počty členů výborů způsobem, který jsem tady prezentoval. Tak je to ve stenozáznamu, nenavrhuji žádné usnesení, nechci dělit bod na více částí. Pouze jsem řekl, že budu akceptovat, když se sněmovna rozhodne racionálně odhlasovat to najednou, dobře, když bude chtít hlasovat o každém tom důležitém aktu samostatně, nemám samozřejmě námitek.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pokud je to takto, tak jsem povinen v rozpravě vznést také návrh, aby se o něm dalo hlasovat. Navrhuji, aby zemědělský výbor byl rozšířen o jednoho člena a školský výbor o dva členy. Kolega Vlach to upřesní, navrhoval - pokud vím - jednoho člena.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem a zvu k řečništi pana poslance Františka Brožíka.

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, dámy a pánové, nechci zdržovat, ale pan kolega Vlach tady vlastně dával určité návrhy na rozšíření výborů, přitom předseda volební komise předkládal návrhy již přímo na jednotlivé členy na rozšíření výborů.

Chtěl bych se zeptat a chtěl bych, aby volební komise také posoudila to, že právě hospodářský výbor je dnes o jednoho člena menší, než byl původně schválen, protože pan ministr Budinský přestal být členem hospodářského výboru, takže jestliže budeme dovolovat jednoho člena hospodářského výboru, je to na uvolněné místo v hospodářském výboru. Neznamená to, že zvyšujeme počty v hospodářském výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, zaznamenal jsem stanovisko pana poslance Brožíka. Hlásí se znovu do rozpravy pan místopředseda Vlach. Má slovo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci jen upřesnit, neřeknu nic nového. Já jsem se k hospodářskému výboru vůbec nevyjadřoval. Tam jsem nenavrhoval žádnou změnu. Jinak jsem se opíral o § 50 písm. g), kde jako jedna z působností Sněmovny je označeno stanovit počty členů výborů.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že bylo vše vysvětleno, a obracím se na pana poslance Stanislava Grosse. Jeho procedurální návrh nepřichází teď v úvahu k hlasování? Ne. Děkuji. Ptám se, abych nevykonal něco v rozporu s pravidly slušnosti a s jednacím řádem. Pan poslanec Robert Kolář se hlásí.

Poslanec Robert Kolář: Nevím, pane předsedo, jestli to lze vnímat tak, že již byly vyčerpány všechny příspěvky do rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem přesvědčen, že je čas rozpravu uzavřít, ale vidím zvednutou ruku pana poslance Václava Franka. Má slovo. Chystám se rozpravu uzavřít. Zvažte své návrhy.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby hospodářský výbor byl rozšířen o jedno místo na 22 a branný a bezpečnostní výbor rovněž o jedno místo na 21.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Frank ukončil svůj návrh. Hlásí se pan poslanec Vladimír Šuman. Má slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Nelze hlasovat o druhé části návrhu poslance Franka, protože náš výbor má 19 členů, čili rozšíření o jednoho by bylo na 20. Není možné spojit tyto dva údaje, protože jeden by byl nesprávný.

Předseda PSP Milan Uhde: Je pan poslanec Frank srozuměn s tím, že jeho návrh bude interpretován tak, že rozšíření o jednoho člena výboru branného a bezpečnostního znamená rozšířit tento výbor na 20, nebo chcete svůj návrh upřesnit jinak?

Poslanec Václav Frank: Oba výbory na 21.

Předseda PSP Milan Uhde: To znamená branný a bezpečnostní výbor o dva, nikoliv o jednoho. Slovo má pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane předsedo, už nepřinesu nic nového, jen upřesnění pro stenozáznam. Samozřejmě jsem se nechtěl usnášet na vyhlášení válečného stavu, když jsem se odkazoval na písmeno g) § 50. Na straně 34 je v knížečkách, které máme, chyba. Písmeno g) je tam uvedeno ještě jednou, má tam být písm. q). To pro upřesnění.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, jde o opravu ve stenozáznamu, aby nevznikl v nezasvěcenci dojem, že pan místopředseda Vlach si zahrával s něčím daleko vážnějším než je dovolba do výborů. Je uzavřena rozprava.

Žádám pana poslance Roberta Koláře, aby zastoupil zpravodaje a postupně předkládal návrhy tak, jak vyplynuly z jeho připraveného textu a dále z rozpravy.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, než shrnu všechny návrhy, které tu zazněly, rád bych odpověděl paní kolegyni Stiborové. My jsme se tím problémem zabývali a požádali jsme o výklad legislativu. Výklad v podstatě zní asi takto. Jelikož se nacházíme na sklonku volebního období, plně lze naplnit jednací řád vlastně při ustavování nových výborů. Vyklad legislativy je takový, že to, co bylo navoleno na počátku tohoto volebního období, se bere jako status quo, protože výbory by se musely v podstatě překopávat všechny, s tím, že tato nedokonalost během šesti měsíců tady bude. To je vše, co mohu říci za volební komisi, která si nechala předložit legislativní výklad.

Já bych shrnul rozpravu asi tak, že v podstatě pouze tři poslanci navrhovali změny ve výborech. Jako první vystoupil pan místopředseda Vlach, po něm kolega Gross a jako poslední kolega Frank, pokud se nemýlím. Nikdo z dalších diskutujících v rozpravě návrhy na změny nepředkládal.

Pokud nikdo nemá námitky, požádal bych vás, abyste dal hlasovat o návrzích tak, jak je jednotliví poslanci v rozpravě předkládali.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Je nějaká technická námitka proti tomu, jak pan zpravodaj utřídil jednotlivé podané návrhy? Pan poslanec Exner má poznámku. Prosím.

Poslanec Václav Exner: Chci se jen zeptat, jestli bude nějakým způsobem vzata v úvahu ta věc, na kterou jsem upozornil, že jde o dva různé problémy v dalším jednání o této věci.

Poslanec Robert Kolář: Já osobně se domnívám, že jde o dvě kategorie problémů, ale v podstatě co se týče počtu členů výborů, tak ten problém je jeden a ať poslanec byl zařazen do výboru nebo nebyl, tak v podstatě návrhem se vždy zvyšuje počet členů výboru, ať už je to z toho nebo jiného důvodu. Já se domnívám, že o návrzích, jak padly, můžeme hlasovat teď hned najednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat v tom pořadí, jak je pan zpravodaj navrhl. Já vás prosím, abyste nám postupně připomínal jednotlivé podané návrhy. Nejdříve návrhy pana místopředsedy Vlacha, dále návrhy pana poslance Grosse a nakonec návrhy pana poslance Franka.

Poslanec Robert Kolář: Kolega Vlach navrhl rozšířit zahraniční výbor o dva členy, rozpočtový výbor o jednoho, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví o jednoho, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu o jednoho clena. Teď si nejsem jist, zda součástí návrhu bylo, zda o tom máme hlasovat najednou, nebo o každém výboru zvláště.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP