Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věnceslav Lukáš

Schůze: 10, 16, 21, 30, 32, 39, 40

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 4
část č. 2 (15. 6. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 29 (18. 2. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
část č. 24 (9. 7. 1994)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 29
části č. 29-30 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 20 (22. 6. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

LXXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 2067) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

CII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP