Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Koronthály

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 10 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 11-12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
části č. 11-12 (24. 3. 1993)

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 14 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 6 (20. 4. 1993)

Bod č. 10
část č. 24 (21. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 29-31 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis
část č. 29 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
části č. 35-38 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 13 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 29 (9. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 13 (16. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 4 (22. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 12 (23. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
části č. 26-28 (2. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 5 (7. 7. 1994)

Bod č. 12
části č. 20-21 (9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
části č. 27-28 (9. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
části č. 28-30 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 12 (28. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 13 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 16 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 36 (9. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 21 (8. 12. 1994)

Bod č. 12
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 13
části č. 22-23 (8. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 28 (9. 2. 1995)

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 11 (8. 2. 1995)

XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 12 (8. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 13 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

Bod č. 39
část č. 30 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 14 (21. 6. 1995)

Bod č. 12
části č. 15-16 (21. 6. 1995), část č. 27 (22. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 6 (31. 10. 1995)

XXXIV. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994, podle sněmovního tisku 1850
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
části č. 18-20 (7. 12. 1995), část č. 28 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 10 (7. 2. 1996)

XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (sněmovní tisk 2047) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 7 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP