Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

550

USNESENÍ

organizačního výboru

z 69. schůze 8. června 1995

 

k žádosti poslance Martina Přibáně o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 648/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovny, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 648/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 32. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Novák v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP