Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

62

USNESENÍ

organizačního výboru

z 8. schůze 11. března 1993

 

k žádosti poslance Zdeňka Trojana o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 7. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

v z. Jan Kasal v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP