Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 13. schůze

Zahájení schůze

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 256 - 265, 268 a 269

Projednávání (19. prosince 1992)

II. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 416/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb. podle sněmovních tisků 86 a 177

Projednávání (19. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP