Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 11. schůze

Zahájení schůze

I. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle sněmovních tisků 216 a 217

Projednávání (17. prosince 1992)

II. Návrh statutu Státního fondu kultury České republiky podle sněmovního tisku 102 a návrh statutu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie podle sněmovního tisku 103

Projednávání (17. prosince 1992)

III. Souhrnná informace vlády České republiky o předložených smlouvách mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Projednávání (17. prosince 1992)

IV. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o řešení právních účinků vzniku dvou samostatných států ve věcech osobních dokladů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, evidence vozidel, zbraní a střeliva podle sněmovního tisku 120

Projednávání (17. prosince 1992)

V. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci podle sněmovního tisku 181

Projednávání (17. prosince 1992)

VI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací podle sněmovního tisku 182

Projednávání (17. prosince 1992)

VII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku podle sněmovního tisku 183

Projednávání (17. prosince 1992)

VIII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o způsobu vypořádání vztahů vyplývajících z rozdělení Československé armády a o přechodu majetku, práv, závazků a další spolupráci republikových armád podle sněmovního tisku 184

Projednávání (17. prosince 1992)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o České národní bance podle sněmovních tisků 191 a 194

Projednávání (17. prosince 1992)

X. Návrh poslanců Karla Macha a Jana Černého na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, podle sněmovních tisků 70 a 176

Projednávání (17. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP