Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 9. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále České národní rady

Projednávání (15. prosince 1992)

II. Návrh na usnesení České národní rady k přípravě projednávání změn zákonů o sociálním a zdravotním zabezpečení a některých daňových zákonů

Projednávání (15. prosince 1992)

III. Nástupnictví České republiky do členství ČSFR v mezinárodních měnových a finančních institucích

Projednávání (15. prosince 1992)

IV. Návrh na změny ve složení výborů České národní rady

Projednávání (15. prosince 1992)

V. Návrh na volbu prozatímního ředitele České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (15. prosince 1992)
Projednávání, část č. 2

VI. Návrh na volbu člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (15. prosince 1992)

VII. Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovních tisků 168 a 179

Projednávání, část č. 1 (15. prosince 1992)
Projednávání, část č. 2

VIII. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání celního zákona České národní rady podle sněmovních tisků 101 a 107

Projednávání (15. prosince 1992)

IX. Návrh na volbu ověřovatele České národní rady

Projednávání (15. prosince 1992)

X. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 180, 185, 195-198, 219-222, 229-231

Projednávání (15. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP