Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec L. Asványi

str.

887

Poslanec M. Huba

str.

888

Poslanec A. Hykisch

str.

890

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak

k str.

897

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

  

V. Oberhauser

str.

901

Poslanec E. Granec

str.

913

Poslanec L. Porubec

str.

915

Poslanec M. B u d a y

str.

917

Poslanec J. Moravčík

str.

920

Poslanec M. Ondruš

str.

925

Poslanec V. Ondruš

str.

926

Poslanec A. Adamica

str.

929

Poslanec M. Poliak

str.

932

Poslanec V. Oberhauser

str.

934

Predseda SNR F. Mikloško

str.

945

Rokovanie o návrhu na vydanie ústavného zákona SNR o volebnom období SNR a konaní vo volebných veciach str. 947

Poslanec Ľ. Fogaš str. 948

Spoločný spravodajca výborov SNR

  

poslanec R. Szabó

str.

949

Rozprava

str.

952

Poslanec I. Brndiar

str.

952

Predseda SNR F. Mikloško

str.

952

Poslanec R. Hamerlík

str.

953

Poslanec I. Hudec

str.

954

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu k návrhu

  

ústavného zákona

str.

955

Hlasovanie o návrhu ústavného zákona

str.

955

17

Predseda SNR F. Mikloško - uzne-

  

senie k plneniu uznesení SNR k štátoprávnemu

  

usporiadaniu

str.

956

Poslanec A. Andráš

str.

961

Poslanec J. Gašpar

str.

961

Poslanec M. Ftáčnik

str.

962

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu na uznesenie

  

str.

962

Hlasovanie o návrhu na uznesenie

str.

963

Poslanec V. Oberhauser - návrh vyhlásenia SNR o zvrchovanosti SR

  

str.

964

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

965

Poslanec P. Okres

str.

968

Poslanec J. Masarik

str.

968

Poslanec P. Weiss

str.

969

Poslanec M. Ftáčnik

str.

972

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

973

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak

str.

975

Poslanec P. Tatár

str.

976

Poslanec V. Oberhauser

str.

977

Poslanec J. Gašpar

str.

978

Poslanec C. Ivan

str.

979

Poslanec J. Prokeš

str.

980

Poslanec A. M. Húska

str.

981

Poslanec P. Marko

str.

983

Poslanec A. Hrnko

str.

984

Poslanec P. Boroň

str.

986

Poslanec Š. Kružliak

str.

989

Poslanec L. Porubec

str.

990

Poslanec R. Hofbauer

str.

991

Poslanec A. Hykisch

str.

992

Poslanec J. Prokeš

str.

994

27. apríla 1992

Predseda SNR F. Mikloško

str.

996

Poslanec J. Moravčík

str.

998

Poslanec P. Brňák

str.

999

Poslanec R. Brestenský

str.

1000

Poslanec J. P e t k o

str.

1001

Poslanec J. Prokeš

str.

1001

Poslanec M. Ftáčnik

str.

1003

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

str.

1004

Ukončenie 23. schôdze SNR

str.

1007

Prílohy

Uznesenia prijaté na 23. schôdzi SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP