Čtvrtek 5. července 1990

OBSAH

zprávy o 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané dne 5.července 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Dubček)

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Volba prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Návrh odůvodňuje předseda FS A. Dubček

Probíhá tajná volba prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zpráva předsedy komise pro zjišťování výsledků voleb ve Sněmovně lidu J. Bobovnického

Zpráva předsedy komise pro zjišťování výsledků voleb ve Sněmovně národů ve slovenské části F. Surového

Zpráva předsedy komise pro zjišťování výsledků voleb ve Sněmovně národů v české části P. Tomana

Jednání přerušeno

Oznámení předsedy FS, předsedy SL a předsedy SN panu Václavu Havlovi, že je zvolen prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky

Jednání opět zahájeno

2. Slib prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Slib prezidenta ČSFR Václava Havla

Blahopřání prezidentu ČSFR k jeho zvolení

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 21. k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. července 1990

- Usnesení Sněmovny národů č. 21 k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. července 1990

- Usnesení Federálního shromáždění č. 2 k návrhu poslanců Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí

- Zápis komise poslanců SN pro zjišťování výsledků voleb

- Zápis komise poslanců SN pro zjišťování výsledků voleb

- Zápis komise poslanců SL pro zjišťování výsledků voleb


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP