FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

227

Návrh poslanců Federálního shromáždění

JUDr. Josefa Andrše, JUDr. Josefa Bartončíka, PhDr. Věry Bartoškové, MUDr. Stanislava Hanáka, Jiřího Havlíčka, Ing. Jana Hlavačky, Blanky Hykové, Stanislava Jandy, JUDr. Luďka Kapitoly, Evžena Krauskopfa, JUDr. Bohuslava Kučery, Zdeňka Laštovičky, akademika Karla Löbla, Anny Marešové, Ing. Jana Rábela, Bohumila Servuse, Richarda Tichého, PhDr. Stanislava Tomse, Jany Veselé

Ústavní zákon

ze dne 1989,

kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění takto:

Článek 63 zní:

"Čl. 63

Prezident Československé socialistické republiky skládá před Federálním shromážděním tento slib:

"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.".

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne prosince 1989


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP